Konfigurator vhodnih vrat

Želim ponudbo

   +386 1 7558 110

   okna.kli@oknakli.si

germany austria switzerland

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.15% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0.93% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma
  • (< 0.98% verjetnost).

Za pridobitev bonitete odličnosti AAA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. Poslovati mora vsaj 5 let oziroma vsaj 3 leta ob pogoju, da ima več kot 200.000 EUR kapitala;
2. Celotni letni prihodki morajo presegati 80.000 EUR;
3. Imeti mora vsaj 20.000 EUR kapitala;
4. Delež dolga v financiranju ne sme presegati 75%.

 

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Poljska, Češka in Madžarska. V prihodnjih letih se bo certificiranje izvajalo v celotni skupini 19-ih evropskih držav, kjer je prisoten Bisnode.
Zemljevid
Kli Logatec povpraševanje

Vas zanima več?

Brezplačno povpraševanje