Konfigurator vhodnih vrat

Želim ponudbo

   +386 1 7558 110

   okna.kli@oknakli.si

germany austria switzerland

EKO SKLAD subvencije 2022 - kako prihranite?

12. 08. 2022

Aktualno

 

Eko sklad je 20.05.2022 objavil nov razpis (99SUB-OB22) za zamenjavo stavbnega pohištva, ki je nadomestil starega (74SUB-OB19).

 

JAVNI POZIV 99SUB-OB22 (Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb)

 

(Ukrep E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi)

 

 1. Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani (zakonec, starši, otroci, sorojenci, stari starši in vnuki) oz. najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 01.07.2010,
 2. Potrebna vgradnja lesenih oken (tudi alu-les) s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,1Wm2K, s trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK,
 3. Vgradnja po smernicah RAL montaže,
 4. Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov nabave, vendar ne več kot 150,00€/m2.

 

Priznani stroški:

 1. Odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnja novih,
 2. Nakup in vgradnja senčil,
 3. Nakup in vgradnja zunanjih in notranjih okenskih polic,
 4. Popravila in zaključne obdelave špalet,
 5. Nakup in vgradnja zunanjih vhodnih vrat,
 6. Ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

 

Obvezne priloge k vlogi:

 1. Izpolnjena vloga 99SUB-OB22 – ukrep E,
 2. Dokazovanje legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe – kopija gradbenega oz. uporabnega dovoljenja ali izpolnjena izjava o legalnosti in namembnosti (vloga, str. 13),
 3. Predračun oz. ponudba/naročilo,
 4. Zaključni račun,
 5. Dokazilo o plačilu računa – kopija odrezka položnice, izpis iz spletne banke,…
 6. Fotografija ustrezno pripravljene špalete in fotografije RAL montaže – pripravimo mi in jih strankam pošljemo po e-pošti,
 7. Fotografije vseh zamenjanih oken z ustrezno označbo iz ponudbe (npr. Pozicija 1, Pozicija 2,…). Fotografirano z zunanje strani stanovanjske hiše, razen, če stranka živi v večstanovanjskem objektu. Fotografije pripravi stranka.

 

Eko sklad - slovenski okoljski javni sklad
Zemljevid
Kli Logatec povpraševanje

Vas zanima več?

Brezplačno povpraševanje