Konfigurator vhodnih vrat

Želim ponudbo

   +386 1 7558 110

   okna.kli@oknakli.si

germany austria switzerland

Financiranje ukrepov v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju za fizične osebe

30. 10. 2015

Aktualno

SID banka d.d., Ljubljana, v vlogi nacionalne razvojne in spodbujevalne banke, ki s svojimi storitvami podpira trajnostni razvoj Slovenije, predvsem tudi energijsko učinkovitost, na trg ponudila nov program financiranja, ki občanom omogoča pridobitev dolgoročnih posojil z ugodno obrestno mero, namenjenih financiranju ukrepov v  energijsko učinkovitost in večjo izrabo obnovljivih virov energije za stanovanjske stavbe.

 

Program, ki temelji na dolgoročnih povratnih sredstvih Evropske investicijske banke (EIB), se izvaja preko sodelujočih poslovnih bank in sicer Abanke (Banke Celje), Gorenjske banke, Hranilnice Lon, Hypo Alpe-Adria-Banke in Banke Sparkasse. 

Ukrepi, ki sodijo med upravičene naložbe, so: 

  • ovoj stavbe: zamenjava oken in vrat, toplotna izolacija zunanjih zidov, stropa, strehe in tal; 
  • naprave za ogrevanje prostorov: kondenzacijski plinski kotli, toplotna izolacija cevovodov, hidravlično uravnoteženje in regulacija; 
  • priprava tople sanitarne vode: visokoučinkoviti plinski grelniki in izolacija cevi; 
  • prezračevanje in hlajenje: prezračevanje z rekuperacijo, zamenjava klimatskih naprav; 
  • obnovljivi viri energije: Solarni toplotni sistemi, fotonapetostni sistemi, naprave na biomaso, toplotne črpalke. 


Posojila so namenjena fizičnim osebam, upravnikom in skupnostim etažnih lastnikov in sicer v višini do 22.500 EUR (projekt do 30.000 EUR) za fizične osebe oz. do 112.500 EUR (projekt do 150.000 EUR) za upravnike oz. stanovanjske skupnosti/združenja oz. največ 75% stroškov projekta. Najvišja nominalna obrestna mera za končne upravičence je 6M Euribor + 1,7 % letno (končno obrestno mero in stroške odobritve določi posamezna poslovna banka). 

Podroben opis ukrepov, tehnične zahteve ter dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.sid.si/Financiranje/fizicne-osebe, pri čemer je potrebno upoštevati tudi pogoje in postopek pridobitve kredita sodelujočih poslovnih bank. V okviru postopka pridobitve posojila mora kupec mdr. izpolniti tudi tehnično vlogo za posojilo – Obrazec Vloga za kreditojemalca, ki je na voljo pri poslovnih bankah ali na zgoraj omenjeni spletni strani SID banke, odda pa se na poslovni banki. 

Za dodatna pojasnila in postopek pridobitve posojila, se prosimo obrnite na eno izmed sodelujočih poslovnih bank ali  tudi na SID banki preko elektronske pošte eko-fizicne@sid.si, ali  na telefonsko številko 01 / 200 75 14 (SID banka d.d., Ljubljana, Oddelek za banke). Obenem vas v želji lažjega obveščanja o ponudbi SID banke preko elektronske pošte v prihodnje, vabimo, da nam v priloženi kuverti vrnete podpisano soglasje glede takega obveščanja.
Zemljevid
Kli Logatec povpraševanje

Vas zanima več?

Brezplačno povpraševanje