Konfigurator vhodnih vrat

Želim ponudbo

   +386 1 7558 110

   okna.kli@oknakli.si

germany austria switzerland

Subvencije EKO SKLADA podaljšali do porabe sredstev

23. 12. 2015

Aktualno

Nadzorni svet Eko sklada je sprejel podaljšanje javnega pozivov 29SUB-OB15, 30SUB-OB15, 31SUB-EVOB15, 32SUB-EVPO15 in 51OB14.

 

Razpisana sredstva na vseh omenjenih javnih pozivih namreč do konca tega leta ne bodo razdeljena, zato je njihova veljavnost podaljšana z namenom, da bodo upravičencem tako krediti kot nepovratne finančne spodbude na voljo do objave novih javnih pozivov v letu 2016.

 

EKO SKLAD ZA LESENA OKNA – DO PORABE SREDSTEV.

 

Nadzorni svet Eko sklada je sprejel podaljšanje javnega poziva 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov do porabe sredstev oz. do 31.3.2016, podaljšanje javnih pozivov 29SUB-OB15 (sem spada subvencioniranje vgradnje energijsko učinkovitih lesenih oken) in 30SUB-OB15 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah in javnih pozivov 31SUB-EVOB15 in 32SUB-EVPO15 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam do objave zaključka javnih pozivov v Uradnem listu RS. Razpisana sredstva na vseh omenjenih javnih pozivih namreč do konca tega leta ne bodo razdeljena, zato je njihova veljavnost podaljšana z namenom, da bodo upravičencem tako krediti kot nepovratne finančne spodbude na voljo do objave novih javnih pozivov v letu 2016.

 

To pomeni: EKO SKLAD ZA LESENA OKNA – DO PORABE SREDSTEV.

 

Celotno objavo sprememb si lahko preberete v Uradnem listu 98/2015.
Zemljevid
Kli Logatec povpraševanje

Vas zanima več?

Brezplačno povpraševanje