Konfigurator vhodnih vrat

Želim ponudbo

   +386 1 7558 110

   okna.kli@oknakli.si

germany austria switzerland

RAL MONTAŽA OKEN 

 

Okna so v zadnjih 30 letih doživela velik razvoj. Manj pozornosti pa je bila deležna vgradnja oken.

 

Z izboljšavami oken so do izraza prišle pomanjkljivosti zastarelega načina vgradnje, a na srečo so se nekatera podjetja odločila reševati izziv dobre montaže oken. Vodilno na tem področju je podjetje Illbruck, ki je razvilo svoje sisteme za montažo oken po standardih RAL. Podjetje OKNA KLI LOGATEC pri Ral montaži uporablja Illbruckove elemente za montažo oken.

 

Ko so strokovnjaki začeli opažati pomanjkljivosti zastarele vgradnje so začeli razvijati nove sisteme, ki so jih analizirali. Na podlagi rezultatov teh analiz so strokovnjaki izdelali neke vrste pravila, kako pravilno izdelati detajl rege pri vgradnji oken. Po nemškem inštitutu za zagotavljanje kakovosti blaga in storitev so jih kratko poimenovali »Smernice RAL«. RAL montaža, montaža po standardih RAL, Ö-Norm, tri-nivojsko tesnjenje so vsi izrazi, ki pomenijo eno in isto stvar.

 

Ral montaža je način vgradnje oken, ki preprečuje nastajanje toplotnih mostov na stiku stavbnega pohištva s steno. Ta stik je problematičen, ker se na tem mestu stikajo različni materiali, ki imajo različne lastnosti in se s temperaturnimi razlikami različno raztezajo. Pri starem utečenem načinu vgradnje se vmesni prostor med steno in oknom zapolni le s PU peno, ki je sama po sebi sicer dober toplotni izolator (odprtocelični sistem) in režo potem zakrije s špaletami.

 

Pri takem načinu vgradnje lahko v peno vdre vlaga, ki zapolni vrzeli med celicami in tako pena, ki je bila prej izolator,  postane prevodnik toplote, postane pa tudi idealno gojišče za plesen. Še posebej je to problematično pri lesenih oknih, saj lahko zaradi prisotnosti vlage začnejo počasi propadati.

 

 

Kaj RAL montaža pravzaprav je?

Ral montaža je montaža oken po standardih RAL, ki zagotavlja pravilno delovanje rege in preprečuje nastajanje toplotnih mostov tako, da zaščiti sloj izolacije pred vlago s posebnim trakom. Ta tudi poveže okenski okvir s steno tako, da kljub toplotnemu raztezanju PU pena ohrani svojo funkcijo.

 

Zelo pomembno je, da za RAL montažo izberemo izdelke s certifikati, ki zagotavljajo, da rege delujejo po smernicah RAL, saj je na trgu veliko ponudnikov, ki zavajajo stranke.

 

Pravilen način montiranja oken se vam bo zagotovo obrestoval na dolgi rok, čeprav so še danes nekateri monterji proti takemu načinu montaže, saj je malce bolj zamudno.

 

Kvalitetna okna lahko dosegajo specifikacije, ki so podane za določeno okno dosežejo le s pravilno montažo.
Zemljevid
Kli Logatec povpraševanje

Vas zanima več?

Brezplačno povpraševanje